Rots In De Branding

Persoonlijke Begeleiding

voor kinderen

Wie is RIDB

RIDB staat voor..

R O T S   I N   D E   B R A N D I N G 

Deze naam is mij gegeven door de oma van een PGB gezin dat ik begeleid.
Ik vind het een grote eer om als RIDB gezien te worden en zou dit graag voor meer gezinnen willen zijn.

Voor mij staat een rots in de branding voor een persoon die rust, duidelijkheid en continuïteit brengt voor de kinderen maar ook voor het hele gezin in onrustige tijden.
Een persoon die hulp biedt, waardoor het gezin ontlast wordt en zich kan richten op andere prioriteiten.

Maartje helpt mij concentreren op mijn schoolwerk.
Ik word er steeds beter in. – Thijs, 11 jaar –

Maartje

Mijn naam is Maartje Nieuwenhuis, afgestudeerd sociaal pedagogisch hulpverlener aan de Hanze hogeschool te Groningen.
Sinds 2007 ben ik werkzaam als persoonlijk begeleider en ik heb sindsdien verschillende personen begeleid met diverse hulpvragen.
Ik heb onder andere gewerkt met mensen met een verstandelijke beperking en een angststoornis, maar ook met kinderen met ODD, PDD-NOS, FAS, en Syndroom van Down.

In mijn werk vind ik het prettig om korte lijntjes te houden met de ouders of bewindvoerders.
Daarnaast vind ik het ook prettig om directe afspraken te kunnen maken zonder inmenging van een instantie.
Ik krijg vanuit de gezinnen die ik begeleid positieve geluiden te horen over deze manier van werken.

Mede hierdoor ben ik in 2015 RIDB gestart.
Ik wil met RIDB bereiken dat er continuïteit komt in de gezinnen die dit vaak hard nodig hebben, dat problemen verholpen worden en dat het gezin wordt geholpen om weer met eigen kracht vooruit te kunnen.

Neem vrijblijvend contact met me op via het contact formulier of via e-mail voor de mogelijkheden.

De doelgroep

RIDB richt zich voornamelijk op kinderen van basisschoolleeftijd (4 t/m 13 jaar) met verschillende achtergronden.
Zo kan uw kind een Persoons Gebonden Budget (PGB) hebben voor bijvoorbeeld een gedragsstoornis of handicap, maar is het ook mogelijk dat uw kind problemen ervaart met een schoolvak en/ of de planning van het huiswerk.
Mocht het zo zijn dat u begeleiding zoekt voor uw kind, maar is hij/ zij nog niet schoolgaand of zit uw kind juist al op het voortgezet onderwijs kunt u altijd contact opnemen met RIDB.
Samen kan er gekeken worden welke begeleiding het beste past bij uw kind en/ of uw gezin.
RIDB heeft een groot netwerk van collega persoonlijk begeleiders en kan u helpen met het zoeken van de juiste persoon.

Weet u niet zeker of RIDB iets voor u kan betekenen?
U kunt altijd contact opnemen via het kopje info&contact.

De werkwijze

Nadat we contact hebben gehad  via hetwerkwijze contactformulier, email of telefoon maken we
een afspraak voor een intakegesprek.
Tijdens dit gesprek zal er een zo compleet mogelijk beeld geschetst worden van uw kind,
zijn/ haar beperkingen en de begeleiding die u daarvoor nodig heeft.
Natuurlijk kunt u ook vragen stellen.

Als u na dit gesprek een positief gevoel heeft over gehouden en verder wil gaan met RIDB,
zal er een zorgovereenkomst worden ingevuld met afspraken over onder andere de
werkdagen en werktijden.
Gedurende het eerste half jaar van begeleiding is het belangrijk om elkaar te leren kennen
en van daar uit een plan met doelen uit te werken.
Dit zal in samenspraak gaan met u als ouders en indien mogelijk met degene die de
begeleiding ontvangt. Dit plan zal het leidraad zijn van de verdere begeleiding.
Tussendoor zullen er regelmatig gesprekken plaatsvinden over de gang van zaken en of
de doelen zijn behaald.

 

Als ouder van kinderen die veel extra begeleiding nodig hebben, hou je vaak heel wat ballen in de lucht. Je hebt contact met alle betrokkenen en probeert iedereen op één lijn te krijgen.
Maartje overziet het geheel, begeleidt het kind en onderhoud contacten met andere hulpverleners en de school, waardoor de lijntjes kort blijven. Mijn kind kan groeien en ik kan weer moeder zijn in plaats van hulpverlener in mijn eigen huis. – Linda, moeder – 

 

Contact & Info

Contact

  • Adres: Julianastraat 124, 9601 LT HOOGEZAND
  • Telefoonnummer: 06 450 456 10 (08.00 – 20.00)
  • Email:

Info

Bedrijfsgegevens

KVK nummer: 6408 5031

IBAN: NL13 ABNA 0624674797

Contactformulier

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht